2003. a.  asutatud Lanero OÜ disainibüroo tegevusvaldkonnaks on graafiline disain ja polügraafilise toote trükieelne ettevalmistus. Graafiline disain on mitmekesine, seetõttu on meie eesmärgiks  pakkuda kliendile laia teenuste valikut, kiiret, professionaalset ja kvaliteetset teenindamist. Igale pärimisele pakume konkreetse ideelahenduse, lähtudes tellija soovidest ja vastavalt tema nõudmistele ning toetudes omandatud teadmistele ja kogemustele. Usaldusväärsus, vastutustunne, kõrge kvaliteet, aja väärtustamine on põhimõtted, millele on rajatud Lanero disainibüroo tegevus.

Me kindlustame kõrgekvaliteedilise lõpptulemuse, luues kujundusi alati trükikõlbulikes formaatides. Kliendi soovil abistame paberi ja trükikoja valikul, võimaldades saavutada optimaalse kvaliteedi ja hinna suhte. Teenuste maksumus oleneb töömahust, toote formaadist ja kogusest, algmaterjalide kvaliteedist, kujunduse keerukusest ja värvilisust, tähtajast, kavandi arvust, lisatöödest.

Alalisel kliendil on võimalik tellida kompleksteenindamist, mis koosneb täisteenuste paketist.

 

Meeldivale koostööle lootes
Lanero OÜ